ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ CNC ROUTER

Τα κοπτικά µέσα είναι ιδιαίτερης σηµασίας για την κατεργασία και τις δυνατότητες του µηχανήµατος. Η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων δεν καθορίζεται µόνο από την ποιότητα των πρώτον υλών, αλλά και από την ποιότητα των συνδέσµων, που έχουν άµεση σχέση µε το τελικό φινίρισµα που αφήνουν τα κοπτικά στις επιφάνειες τοµής. Για την ποιότητα κατεργασίας σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν το υλικό κατασκευής και η γεωµετρία του κοπτικού. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισµένα κοπτικά, κατάλληλα για εργαλειοµηχανές CNC. 


Ελικοειδή κοπτικά (Spiral cutters)

Αυτά τα κοπτικά παρέχουν λείο φινίρισµα, και είναι σχεδιασµένα για υψηλές ταχύτητες κατεργασίας µε µεγάλη διάρκεια ζωής. Το σπειροειδές σχήµα χρησιµεύει για την  ανοδική µεταφορά των ξυλοτεµαχιδίων. Επίσης ο σχεδιασµός τους επιτρέπει την καλύτερη αφαίρεση ξυλοτεµαχιδίων, ενώ ταυτόχρονα δεν ανεβάζουν εύκολα θερµότητα. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διάφορα υλικά ως κοπτικά γενικής κατεργασίας.


Ευθύγραµµα κοπτικά (Straight cutters)

Τα συµπαγές κοπτικά µονής κοπτικής ακµής σχεδιάστηκαν για γενική χρήση και για µεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι ιδανικά κοπτικά για µεγάλες ταχύτητες πρόωσης και ελευθερία κινήσεων στη µάζα του κατεργαζόµενου τεµαχίου. Με επικάλυψη καρβιδίου στις ακµές κοπής και µε τη γεωµετρία γενικής χρήσης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό. Το συµπαγές κοπτικό διπλής ακµής σχεδιάστηκε για γενική κατεργασία, όπου απαιτείται µεγάλη διάρκεια ζωής. Μπορούν να κατεργαστούν φυσικό - 23 - ξύλο, σύνθετα προϊόντα ξύλου, fiberglass κ.α. Με καρβίδιο στις ακµές κοπής παρέχουν ένα λείο φινίρισµα


Κοπτικά ειδικών εφαρµογών (Special application cutters)

Τα κοπτικά ειδικών εφαρµογών έχουν σχεδιαστεί για να απλοποιηθούν πολλές εφαρµογές κατά την κατεργασία. Εάν επιλεγεί το σωστό κοπτικό εργαλείο ή σωστός συνδυασµός αυτόν, τότε µπορεί η παραγωγή να γίνει γρηγορότερα εφόσον θα µειωθεί ο χρόνος κοπής.


Κοπτικά µε ραβδώσεις (Flute tools)

Η σχεδίαση των ραβδώσεων εξαρτάται από το σχήµα µισοφέγγαρου που έχουν οι κοπτικές ακµές. Τα κοπτικά αυτά ταξινοµούνται ως εργαλεία µε ευθύς ραβδώσεις.  Κοπτικά τέτοιου είδους είναι κατάλληλα για κατεργασίες σε φυσικά µαλακά ξύλα. Η  γεωµετρία του κοπτικού βοηθάει στη βέλτιστη εκκένωση των ξυλοτεµαχιδίων στις υψηλές ταχύτητες πρόωσης


Κοπτικά µε σφαιρική µύτη (Ball nose cutters)

Τα κοπτικά αυτά διαθέτουν διπλές ραβδώσεις και έχουν σταθερή ακτίνα (σφαίρα) ανά διάµετρο (στέλεχος κοπτικού). Χρησιµοποιούνται για τρισδιάστατες (3-D) εφαρµογές στην επιφάνεια των περισσότερων υλικών


    Κοπτικά συµπίεσης (Compression cutters)

Τα κοφτερά τµήµατα του κοπτικού εργαλείου είναι ιδανικά για την κοπή φύλλων διπλής επένδυσης, σκληρών ξύλων και σύνθετων προϊόντων ξύλου. Η µοναδικής σχεδίασης γεωµετρία των ελικοειδών ραβδώσεων του επιτρέπει µεγάλες ταχύτητες πρόωσης σε συνδυασµό µε το καλύτερο δυνατό φινίρισµα σε όλο το πάχος του κατεργαζόµενου τεµαχίου


Κοπτικά µε ξυλοδιασπαστή (Chipbreaker cutters)

Έχουν µεγαλύτερες ταχύτητες πρόωσης από τα συµβατικά κοπτικά δύο ραβδώσεων και αφήνουν λείες επιφάνειες τοµής. Ιδανικά για χοντροδουλειές εξωτερικά του υλικού κατεργασίας και δηµιουργία γκινισιάς µε καλή ποιότητα κοπής


Κοπτικά φινιρίσµατος (Finishers)

Τα κοπτικά αυτά αναπτύχθηκαν για να κόβουν κυρίως ακρυλικά υλικά µε λείο φινίρισµα και µε ανοδική ροή των παραγόµενων ξυλοτεµαχιδίων. Μερικές εφαρµογές περιλαµβάνουν γκινισιές εξωτερικά του ακρυλικού υλικού και γι’αυτό χρειάζεται να έχει καλής ποιότητας ακµή κοπής


Κοπτικά χάραξης (Engraving cutters)

Τα κοπτικά αυτά διατίθενται σε διάφορα µεγέθη (πλάτη) στην ακµή χάραξης. ∆ιατίθενται από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, και σκληρό µέταλλο (S.S.S.). Αν επιλέξετε τέτοιου είδους κοπτικά για χάραξη κυρίως γραµµατοσειρών, συνίσταται το πλάτος κοπής να είναι το 12% του ύψους των γράµµατος. Παράδειγµα                 1/4*γράµµα = 0.25*0.12 = 0.030 


Κοπτικά τύπου V (V Cutters)

Τα κοπτικά σχήµατος V γνωστά και ως κωνικά κοπτικά, χρησιµοποιούνται για να κόψουν τρισδιάστατα (3-D) ανάγλυφα µε καλό ποιοτικό αποτέλεσµα. Έχουν αιχµές κοπής από εναλλασσόµενα µαχαίρια επενδυµένα µε καρβίδιο και διατίθενται σε διάφορα µεγέθη


Τρυπάνια (Boring drills) Τρυπάνια Brad point:

Τα τρυπάνια αυτά χρησιµοποιούνται κυρίως για οπές που θα τοποθετηθεί καβίλια. Είναι χαρακτηριστικό το σχήµα που έχουν µπροστά στην ακµή τους. Η διανοιγµένη οπή πρέπει στο τέλος να έχει κυλινδρικό σχήµα, ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα µε την τοποθέτηση της καβίλιας. Αυτός εξάλλου είναι ο λόγος που το κοπτικό έχει την συγκεκριµένη γεωµετρία


Τρυπάνια V-point:

Τα τρυπάνια αυτά χρησιµοποιούνται για να διανοίξουν διαµπερής οπές. Το σχήµα  V που έχουν στην ακµή τους δεν επιτρέπει να ΄΄πετάξουν΄΄ σκλήθρα κατά την  έξοδο του κοπτικού από το κατεργαζόµενο τεµάχιο. Η γωνία της µύτης του κοπτικού είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας, γιατί το αποτέλεσµα διαφέρει ανάλογα µε την κλίση. Είναι δυνατών κοπτικά Vpoint να δηµιουργούν κακής ποιότητας ξετρύπηµα εάν δεν έχουν την κατάλληλη γωνία στην µύτη


∆ίσκος (Saw Blade)

Ο δίσκος δεν θα µπορούσε να λείπει από τα κοπτικά που υποστηρίζουν τις εργαλειοµηχανές CNC. Χρησιµοποιείται κυρίως δίσκος επενδυµένος µε καρβίδιο. Οι κατεργασίες που κάνει είναι συνήθως γκινισιές, και κοπές σε σύνθετα                       συγκολληµένα προϊόντα ξύλου. Στις µηχανές µε περισσότερους από τέσσερις άξονες, υπάρχει δυνατότητα κοπής διαγώνιων και λοξών τοµών. 
RomBotics

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC

 

Κινητό:  697 7414651 (10:00 - 21:00)    Ρωμανός Καζαντζίδης

Τηλ: 2310 704490  (9:15 - 17:30)

Fax. 2310 704490 

Email:  cnc@rombotics.com 

Εργοστάσιο: Προέκταση Σμύρνης 36 Εύοσμος

 

 _____________________________________________________________________

 

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης 24 ώρες :  6977414651

(Μόνο για δικά μας μηχανήματα και μόνο αν υπάρχει βλάβη)