ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η αγορά ενός µηχανήµατος CNC είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό εγχείρηµα, όχι µόνο λόγω της απαιτούµενης δαπάνης αλλά και της ΄΄διαταραχής΄΄ που ενδέχεται να προκαλέσει στην γραµµή παραγωγής.

Η προµήθεια του θα πρέπει να γίνει µε βάση κάποια κριτήρια επιλογής.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά κάποια βασικά κριτήρια που ισχύουν σε όλες τις επιχειρήσεις.

Τι οφέλη θα έχετε από την αγορά του συστήµατος CNC;

βασικός λόγος της απόκτησής του είναι η αναβάθµιση της επιχείρησης ή η αντικατάσταση ενός παλαιότερου µηχανήµατος.

Τι υλικά θέλετε να κατεργάζεται η εργαλειοµηχανή.

Αν δηλαδή χρειάζεται CNC Ρούτερ ή φρέζα, Πλάσμα ή οξυγονοκοπη.

Επίσης αναρωτηθείτε τι αλλαγές θα επιφέρει το µηχάνηµα στην ροή παραγωγής.

Τα χρήµατα που είστε διατεθειµένοι να διαθέσετε για την αγορά.

Υπολογίστε το κόστος εργαλείων, συστηµάτων αναρρόφησης πριονιδιών η καπνού  κ.τ.λ.

Ένα από τα σηµαντικότερα κριτήρια επιλογής µίας εργαλειοµηχανής CNC είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα τους:

 

Στα πλεονεκτήµατα των CNC είναι:

Η ακρίβεια στην κατεργασία που κάνουν, καθώς επίσης και η οµοιότητα των προϊόντων που παράγουν.

Επίσης οι συνθήκες εργασίας γίνονται καλύτερες, υπάρχει µεγαλύτερη ασφάλεια στον χώρο εργασίας, µε αποτέλεσµα να µειώνονται οι πιθανότητες ατυχήµατος, ενώ ταυτόχρονα ο χρόνος παραγωγής µειώνετε σηµαντικά.

 

Στα µειονεκτήµατα των CNC είναι:

το κόστος αγοράς του µηχανήµατος και η σύγχυση που θα επιφέρει στην γραµµή παραγωγής µέχρι την πλήρη ένταξη του.

Ο χειρισµός του µηχανήµατος απαιτεί προσωπικό µε γνώσεις πάνω σε υπολογιστές και σε τεχνικά θέµατα, κυρίως στα κοπτικά.

Είναι εξίσου σηµαντικό ο τρόπος που θα χρησιµοποιείτε το CNC στην παραγωγή, συνήθως πρέπει να αλλάξει ο τρόπος οργάνωσης της παραγωγής.RomBotics

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC

 

Κινητό:  697 7414651 (10:00 - 21:00)    Ρωμανός Καζαντζίδης

Τηλ: 2310 704490  (9:15 - 17:30)

Fax. 2310 704490 

Email:  cnc@rombotics.com 

Εργοστάσιο: Προέκταση Σμύρνης 36 Εύοσμος

 

 _____________________________________________________________________

 

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης 24 ώρες :  6977414651

(Μόνο για δικά μας μηχανήματα και μόνο αν υπάρχει βλάβη)